Natuur in en om Diemen


Natuur in Diemen 2014 vind je hier.
Natuur in Diemen 2015 vind je hier.
Natuur in Diemen 2016 vind je hier.
Natuur in Diemen 2017 vind je hier.juni 2018: wei gemaaid, zand gestort
De wei is gemaaid, maar niet gehooid; dat lijdt tot vervilting van de mat, en daarmee uiteindelijk tot meer riet en verruiging.
Deze keer is gefaseerd en gedifferentieerd gemaaid. Het voordeel daarvan is dat er verschillende hoogtes zijn aangehouden en bepaalde delen zijn over geslagen. Dat is op zich beter voor bijen, vlinders, padden en muizen. Het nadeel is dat juist het riet is blijven staan, maar liesgras, krulzuring en waterbies is afgemaaid (de waardplanten, dus). Dat schiet lekker op.


Het middenpad, dat in mei nog aan twee kanten boven het water uit stak, ligt in juni weer als een hoge houtsnipperdijk in droog land.


Het is in juni zo droog dat de vijvers bijna leeg zijn. Onvoorstelbaar, binnen een maand.


Inmiddels worden paden bezand en bermen gemaaid.mei 2018 verkiezingen: belofte, bedrog, en onderhandeling
Na verkiezingstijd en verkiezingsstrijd zijn de stemmen en zetels geteld.
Circa 1000 stemmen tekort voor een volledig behoud behoud van Natuurpark Spoorzicht. Er is dus onderhandeld, en het resultaat valt niet mee: meningen van voorstanders en tegenstanders lopen ver uiteen.

Resultaat Fifty-Fifty: de helft blijft groen, maar welke helft?
En hoe dan? En wat te doen met de andere helft, en op welke termijn?
Er zijn parallel lopend 2 plannen: 50% hockey of park, en 50% park, in 2018.

Vast staat dat de ontwikkeling van het terrein is losgekoppeld van de oplevering van de ondertunneling bij het station. Tussen nu en maximaal een jaar neemt het college het besluit over die andere 50%; m.a.w. in 2019 hakt men de knoop door, en start de uitvoer van een van die 2 plannen.
Maar die plannen zijn nu nog niet uitgewerkt, het zijn intenties (niet meer dan stemverklaringen, dus).

De VVD vindt het maar raar. Waarom eerst nog weer drie jaar wachten? Had iedereen gewoon op ons gestemd, dan konden we meteen beginnen aan die hockeyvelden op Spoorzicht.
Het CDA zit aan de andere kant van het politiek palet: Groen Links wil Spoorzicht beschermen, maar geeft 50% ervan weg om aan de macht te blijven. Wij, CDA, daarentegen, willen maar 25% van het park benutten voor seniorenbouw, en 75% groen houden.
Wat veel partijen en kiezers niet weten, is dat er al een projectleider Spoorzicht is aangesteld door de gemeente. En dat er al een natuurtoets heeft plaats gevonden door HaskoningDHV Nederland B.V. De natuurwaarden zijn dus in kaart gebracht. En die kaart ziet er zeer waarschijnlijk niet zo uit:
april 2018:
zondag 29 april, 11:00-13:00, excursie Eten uit de natuur.
De wandeling begint bij de bushalte aan de noordkant van het NS-station Diemen (centrum).
Kosten: vrijwillige bijdrage. Waterbestendig schoeisel is verstandig.
Opgeven (bij natuurindiemen at gmail.com) is gewenst.

Test voorjaarsgroenten zoals zevenblad en berenklauw tijdens deze wandeling door park Spoorzicht. Je krijgt na afloop enkele recepten mee.maart 2018:
Paden zijn klaar voor de lente, en wat ijs was, is weer water.


Het lijkt vredig en tijdloos: maar schijn bedriegt
Het is verkiezingstijd en verkiezingsstrijd. Niet de winnaars maar de formatie is bepalend voor de toekomst van het park.
Veel partijen hebben plannen getoond waarin van het park weinig over blijft.
Maar er zijn nog verrassende wendingen mogelijk.
februari 2018:
En ineens is het hartje winter
Ontbrekende voetstappen: dit is ijs (water), geen pad.

EIS, Bijensymposium Uithof, Utrecht

januari 2018:
Wilde bijen zijn echte bestuivers, honingbijen niet.
En dan gaat het bij wilgen vooral om hommels. dus.


januari-februari 2018:
Het was dit jaar zo vreselijk nat
dat zelfs de vijvers buiten hun oevers traden ...februari 2018: padophoging
En toen waren de snippers alweer op.
(En gelukkig zijn er nieuwe in aantocht)

         

Natuurwandelingen in Diemen
Diemen legt graag de nadruk op het groene karakter van het dorp.
En dan met name om het groen in de buitengebieden.

In het centrum ligt ook groen. Zoals natuurpark Spoorzicht, Van Gemertplein en de Omloop. Mensen lezen soms wel de krant maar niet de site. Dus moeten ze wel denken dat Spoorzicht woest en ledig is. En dat er dus ook geen wandelpaden zijn. Zo brengt de krant het soms. En zo is het dus niet. Er lopen sinds 1999 paden. En die worden jaarlijks onderhouden. Door vrijwilligers. Al 19 jaar lang.


Dit kaartje met spoorzichtpaden is uit 2010.
Snipperpad verandert langzamerhand in zandpad.
Als er zand is, als het pad omhoog moet.


oktober 2017: padophoging in volle gang
Zolang de voorraad strekt ...

Van bovenaf gefilmd
Twee vrijwilligers maakten een filmpje van bovenaf (drone).
Film Spoorzicht boven de boomkruin(ruim 600 Kb)
Vanuit de lucht zie je amper paden lopen in het terrein.


De ondertunneling van het spoor start in 2021 ...

Essentakken sterven af, een ziekte
Over essenziekte, essentaksterfte, of (foutief) verwelkingsziekte, zie essentaksterfte
Daarin zijn ook links verwerkt over publicaties met betrekking tot iepziekte of iepenziekte.

Spoorzicht heeft essen-iepenbos, en dus van tijd tot tijd zowel zieke essen als zieke iepen. Beide ziekten worden veroorzaakt door schimmels.

Bronvermeldingen staan op de pagina over de essentaksterfte.


Laatste update: 10 juni 2018, 14:00