Natuur in en om Diemen


Natuur in Diemen 2014 vind je hier.
Natuur in Diemen 2015 vind je hier.
Natuur in Diemen 2016 vind je hier.
Natuur in Diemen 2017 vind je hier.april 2018:
zondag 29 april, 11:00-13:00, excursie Eten uit de natuur.
De wandeling begint bij de bushalte aan de noordkant van het NS-station Diemen (centrum).
Kosten: vrijwillige bijdrage. Waterbestendig schoeisel is verstandig.
Opgeven (bij natuurindiemen at gmail.com) is gewenst.

Test voorjaarsgroenten zoals zevenblad en berenklauw tijdens deze wandeling door park Spoorzicht. Je krijgt na afloop enkele recepten mee.maart 2018:
Paden zijn klaar voor de lente, en wat ijs was, is weer water.


Het lijkt vredig en tijdloos: maar schijn bedriegt
Het is verkiezingstijd en verkiezingsstrijd. Niet de winnaars maar de formatie is bepalend voor de toekomst van het park.
Veel partijen hebben plannen getoond waarin van het park weinig over blijft.
Maar er zijn nog verrassende wendingen mogelijk.
februari 2018:
En ineens is het hartje winter
Ontbrekende voetstappen: dit is ijs (water), geen pad.

EIS, Bijensymposium Uithof, Utrecht

januari 2018:
Wilde bijen zijn echte bestuivers, honingbijen niet.
En dan gaat het bij wilgen vooral om hommels. dus.


januari-februari 2018:
Het was dit jaar zo vreselijk nat
dat zelfs de vijvers buiten hun oevers traden ...februari 2018: padophoging
En toen waren de snippers alweer op.
(En gelukkig zijn er nieuwe in aantocht)

         

Natuurwandelingen in Diemen
Diemen legt graag de nadruk op het groene karakter van het dorp.
En dan met name om het groen in de buitengebieden.

In het centrum ligt ook groen. Zoals natuurpark Spoorzicht, Van Gemertplein en de Omloop. Mensen lezen soms wel de krant maar niet de site. Dus moeten ze wel denken dat Spoorzicht woest en ledig is. En dat er dus ook geen wandelpaden zijn. Zo brengt de krant het soms. En zo is het dus niet. Er lopen sinds 1999 paden. En die worden jaarlijks onderhouden. Door vrijwilligers. Al 19 jaar lang.


Dit kaartje met spoorzichtpaden is uit 2010.
Snipperpad verandert langzamerhand in zandpad.
Als er zand is, als het pad omhoog moet.


oktober 2017: padophoging in volle gang
Zolang de voorraad strekt ...

Van bovenaf gefilmd
Twee vrijwilligers maakten een filmpje van bovenaf (drone).
Film Spoorzicht boven de boomkruin(ruim 600 Kb)
Vanuit de lucht zie je amper paden lopen in het terrein.


De ondertunneling van het spoor start in 2021 ...

Essentakken sterven af, een ziekte
Over essenziekte, essentaksterfte, of (foutief) verwelkingsziekte, zie essentaksterfte
Daarin zijn ook links verwerkt over publicaties met betrekking tot iepziekte of iepenziekte.

Spoorzicht heeft essen-iepenbos, en dus van tijd tot tijd zowel zieke essen als zieke iepen. Beide ziekten worden veroorzaakt door schimmels.

Bronvermeldingen staan op de pagina over de essentaksterfte.


Laatste update: 19 april 2018, 16:00