KNNV-Lezing Nat ecolint
ecolint in de Top van de Diemerscheg
Nivon-gebouw, 8 maart 2008
Spreker: Jan Willem Wertwijn
 


Barrière A10
Twee manieren om dieren van de weg te houden:
Hekwerk (Diemer kant) en Groen asfalt (Amsterdamse kant).
Een hek vergroot het leefgebied aan Amsterdamse kant
en leidt dieren naar de enige veilige oversteekplaats:
de stobbenwal over de A10, 10 meter meer naar links.

  Wat is een Barrière?
 
Een barrière is een onneembare hindernis.
Voorbeelden van zulke hindernissen zijn:
  • Snelwegen
  • Op- en afritten van snelwegen
  • Spoorlijnen
  • Kanalen (met stalen damwanden)
  • Stedelijke nieuwbouw
  • Versteende sportvoorzieningen
  • Robuuste afrasteringen
  • Clustering van infrastructuur
  • Grote verschillen in polderpeil
 


Barrière Afrit A1 (Landlust, Diemen)
De dubbele bomenrij, voor en na de afslag,
het doorlopende slootpatroon, en de geluidswal,
daarop oriënteren dieren zich bij de trek.
Hier is een bunzing dood gereden.
Een faunagoot of dassentunnel kan hier levens redden.

Gele loods op foto: Manege de Eenhoorn


Barrière Amsterdam-Rijnkanaal.
Er zijn twee bruggen: voor auto's en voor fietsers.
Maar beide zijn ongeschikt als trekroute voor dieren.
Reeën, bunzings en vossen zouden het kunnen halen
's avonds of op zondag bij geringe scheepvaart.
Stalen damwanden maken elke oversteek-poging dodelijk.


Spoorlijnen kon een dier vroeger oversteken.
Nu staan er wasserettes, parkeerplaatsen voor personeel,
en hekwerken tegen graffiti artiesten op het emplacement.
Dieren moeten hier dus nu allemaal aan onderdoor,
Ook zij die niet houden van een nat pak.


Stel je voor dat de muskusrat het ecolint gaat gebruiken.
Liever geen wild dier door de stad dan een muskusrat ?
Maar er was hier geen vangkooi te vinden.


TV Tiebreakers kreeg vergunning om te bouwen in het ecolint
Want tennis is sport en sport is groen. Waarvan acte.


Prorail plaatste in 2007 hek tegen graffiti artiesten.
Geen doorgang voor vos en bunzing, halvering jachtgebied.


Amstelstation: spoorlijn, metro en weg liggen gebundeld.
Eraan onderdoor gaat het 'Nat' ecolint Oost.
Dat verbindt de Diemerscheg aan de Amstelscheg.
Er is hier alleen een voorziening voor koudbloedige dieren.
In de eeuwige schaduw en koelte.
poes gijs
Startscherm Ecolint Diemerscheg