KNNV-Lezing Nat ecolint
ecolint in de Top van de Diemerscheg
Nivon-gebouw, 8 maart 2008
Spreker: Jan Willem Wertwijn
 

  Voorzieningen
 
Er zijn allerlei middelen om het leefgebied aan te passen aan soorteigen wensen.
  • Drassige oevers
  • Vooroevers
  • Uitstapplaatsen
  • Drijftillen of begroeide vlotten
  • Eilandjes
  • Broedhopen
  • Houtrillen, takkenbossen, gestapelde stenen
  • Beplantingen (bomenrijen, rommelbosjes, heggen, inheemse bloeiende planten)
  • Moes- en Volkstuintjes
 

  Vooroevers en uitstapplaatsen  


Ecolint Vooroevers
 Vooroevers en uitstapplaatsen geven dieren kans om in en uit het water te gaan. Dat is belangrijk voor kikkers, padden, salamanders, ringslangen en kleine zoogdieren zoals de dwergmuis. Andere dieren hebben er ook baat bij, b.v. om water te drinken of water te halen (hommels en bijen). 


Ecolint Uitstapplaats
  Bij stalen damwanden kunnen veel diersoorten wel het water in (springen), maar er niet meer uit. Daarom zijn uitstapplaatsen nodig, om het niet te verdrinken door uitputting, om het water ook weer uit te kunnen komen


Ecolint Eilandjes
  Eilandjes zijn ideaal voor insecten, kleine zoogdieren en vogels, want honden en katten komen er meestal niet; lekker veilig.


Ecolint Houtrillen
  Houtrillen bieden beschutting, overwintering, schuilplaatsen, kraamkamers voor insecten, padden en kleine zoogdieren.


Ecolint Houtrillen
  Houtrillen met riet of hooi erop zijn in de nazomer en herfst vaak in gebruik bij jonge salamanders en kikkers,torretjes, spinnen en grascicaden.  

Rommelbosjes
  Het belang van rommelige bosjes wordt zwaar onderschat. Rommelig ogend struikgewas wordt vaak als eerste gesloopt. Het zou sociaal onveilig zijn. Er kunnen enge mannen in zitten, is dan de gedachte. Het vormt wildgroei of het men ziet het als onbeheersbaar onkruid.
Rommelbosjes bestaan bijna altijd uit inheemse planten en struiken, zoals bereklauw, fluitekruid, zevenblad, engelwortel, brandnetel en braam, en jonge bomen die te dicht op elkaar staan om mooi uit te groeien, zoals berk, els of wilg.
Juist die inheemse rommelbosjes bieden inheemse dieren het meest te eten. Stuifmeel, nectar, bladgroen zijn eetbaar. Er is veel van, en gedurende een lang seizoen.
Mens en huisdier mijden die bosjes meestal. Het prikt, je haalt je vel eraan open, en je krijgt er bulten of blaren van. Het zijn dus ook erg veilige schuilplaatsen voor een inheems dier. Je vindt er vaak insecten (bijen, vliegen, wantsen, vlinders en libellen), padden, ringslangen, kleine zoogdieren en vogels. Om even te schuilen, om te nestelen, of te eten.

Inheemse dieren houden niet van groen asfalt (picknick weiden, kortgemaaide grasveldjes). Want dat biedt en weinig te eten (weinig bloemen), en geen beschutting tegen roof- en huisdieren. Rommelbosjes zijn dus van groot belang in de trekroutes van dieren. Ze vormen de rustpunten op de route.


Ecolint Rommelbosjes


Ecolint Rommelbosjes


Ecolint Rommelbosjes


Ecolint Rommelbosjes


Ecolint Rommelbosjes


Tuinders

  Volkstuinen, schooltuinen, en tuinparken bieden grote verscheidenheid. Verschillen in de grondbewerking, en in stadia daarvan (nat en droog, kaal en begroeid, hard en zacht, zand, klei, veen en humus, voedselarm en grote mesthopen), verschillen in rasters, huisjes, rommelhoekjes, heggen, struikjes en bomen.
Daarmee bieden die tuintjes nestelplekken, schuilplaatsen, voedselrijkdom, en overwinteringsplekken. Voor elk wat wils. Veel soorten dieren komen graag in zulke tuinen, niet altijd met instemming van de tuinder.
Tuintjes langs een trekroute, verbreden de weg voor dieren tot een waardig leefgebied. En zonder leefgebied heeft een trekroute geen bestaansrecht. Want een dier trekt er niet langs als er geen eten is, geen zonnige plekjes, geen schaduw plekjes, geen schuilplaatsen en geen nestelplekken.
Vogels zijn het minst kritisch, ze vliegen verder als het ze niet bevalt. Maar een dier dat maximaal 400-800 meter per jaar verder trekt, lopend, kronkelend, zwemmend, kruipend of fladderend, en generaties nodig heeft om van A naar B te trekken, stelt meer eisen aan het leefgebied langs de weg.
 


Ecolint Tuinders Ontspanning Na Arbeid


Ecolint Tuinders Nieuwe Levenskracht


Ecolint Schooltuin complex Gerrit Kalf

poes gijs
Startscherm Ecolint Diemerscheg