KNNV-Lezing Nat ecolint
ecolint in de Top van de Diemerscheg
Nivon-gebouw, 8 maart 2008
Spreker: Jan Willem Wertwijn
 

  Wat is een ecolint?
Een ecolint is een trekroute voor wilde dieren. De levenswensen van die dieren bepalen hoe zo'n trekroute eruit ziet.
Voor sommige soorten vis is een klein slootje al genoeg. Maar veel soorten dieren hebben behoefte aan levensruimte op het land langs zo'n slootje. Muizen hebben een kleiner stuk nodig om te leven dan muizenjagers, en gewone padden een kleiner stuk dan rugstreeppadden.
Leefruimte langs een trekroute is noodzakelijk om ervan gebruik te kunnen maken. In die ruimte moet eten te vinden zijn, slaapplaatsen, overwinteringsplekken, en plekken waar je veilig kunt vrijen.

Schuilplaatsen zijn ook belangrijk om van een trekroute gebruik te durven maken. Een open veld is veel gevaarlijker dan een gebied met hier en daar bosjes, kreupelhout, takkenbosjes of stronken.
 
  Ecolint doelen
Kern:
  • Opheffen van barrières
  • voor behoud biodiversiteit

  • Uitbreiding leefgebied van soorten,
  • Uitwisseling individuen van soorten
    (uitwisseling genen, gezond nageslacht),
  • Vorming van metapopulaties,
  • Herkolonisatie van leefgebieden
 

  Barrières zijn onneembare hindernissen. Door die hindernissen met hulpgrepen aan te pakken, kunnen dieren er toch langs, en krijgen ze kans om door te trekken naar andere aantrekkelijke leefgebieden. Dat vergroot het aantal soorten dat van de trekroute gebruik kan maken. Het versterkt ook het aantal dieren van een soort dat ergens kan leven. De rijkdom aan soorten (biodiversiteit) neemt toe als de mens een trekroute verbetert.

Als dieren van twee gebieden bij elkaar op bezoek kunnen komen, is de kans groter dat ze het met elkaar doen, en verkleint dat de kans op inteelt.
Als in het ene gebiedje een soort is uitgestorven, bijvoorbeeld door ziekte, kunnen er dieren uit een ander gebied erheen verhuizen (herkoloniseren). Kan dat niet, dan blijft zo'n leefgebied onbereikbaar en dus onbewoond.
Metapopulaties zijn dieren van een soort die in meerdere aan elkaar verbonden leefgebiedjes leven, en met zovelen zijn, dat ze een leeggevallen plek weer kunnen opvullen.

Er zijn allerlei soorten trekroutes (ecolinten). In de omgeving van Weesp, Diemen en Amsterdam zijn de meeste trekroutes, natte routes, natte ecolinten. Wat is een nat ecolint?
 

poes gijs
Startscherm Ecolint Diemerscheg