Oranjetipje Witjes [Pieridae] Anthocharis cardamines
    Het Oranjetipje is niet waargenomen in het Laegieskamp in 2002.
Van Oranjetipjes zijn goede jaren (zwermjaren) en slechte jaren bekend.
De belangrijkse waardplanten pinksterbloem en look-zonder-look zijn aanwezig in het Laegieskamp en langs de spoordijk. Maar kennelijk is dat niet het belangrijkste criterium voor de soort.
In de duinen nemen Oranjetipjes genoegen met andere waardplanten, en blijven daar voorkomen.
 
  Zie:   Vliegtijden tabel
 
 
  Foto's:   De foto's zijn gemaakt in Overveen achter bezoekerscentrum de Zandwaaier.
Foto man, vrouw nectar drinkend op look-zonder-look: Foto groot Man, Foto groot Vrouw
 
  Verspreiding:   Algemene standvlinder. Komt het ene jaar meer voor dan het andere. In 24% van de uurhokken. Vooral in het oosten van het land. Kwam vroeger meer in het Gooi voor, maar nu nauwelijks meer (n uurhok).
Oranjetipjes zitten nog wel in de duinen op drogere plekken.
De soort is in 2002 niet gezien in de nabije omgeving van 't Laegieskamp.
 
  Waardplant:   Look-zonder-look (halfschaduw, voedselrijke grond) en pinksterbloem (vochtige graslanden en natte bossen).
Ei-afzet: Vlinder zet de eitjes af op de bloemstelltjes. Een per steeltje: meerdere rupsen op een plant vreten elkaar op.
Rups en pop: Volgroeide rups verlaat de waardplant om vele meters verderop te verpoppen, vaak op stammen of op verhoutende stengels van ruigtkruiden.
 
  Dagbesteding:   Zo'n 45% van dagactiviteit bestaat uit nectar zoeken op in totaal zo'n 19 soorten planten, maar hoofdzakelijk op de waardplanten: pinksterbloem en look-zonder-look.  
  Generaties:   En generatie per jaar van begin april tot begin juli (piek: 1 mei tot 20 mei).  
  Overwintering:   De soort overwintert als pop in de ruige terreindelen.  
  Vlucht:   Kleinschalig landschap met goed ontwikkelde bosranden, bospaden, ruigten, hagem bomenrijen en struwelen.
Ei-afzet en nectar: zeer beperkt aantal planten: beide voorzomer soorten.
 
  Beheer:   Extensieve begrazing. Niet maaien in voorzomer of zomer omdat eieren en rupsen met maaisel worden afgevoerd. September maaien, maar de ruige delen gefaseerd (poppen!)  
  Observaties:   Algemene standvlinder. Is in het voorjaar een van de eerste vlinders. Vlinder patrouilleert vaak langs bosranden of hagen.  
werthof.home.xs4all.nl/libellen.html::
dagvlinders=>oranjetipje