Atalanta Vossen [Nymphalidae] Vanessa atalanta
    De Altalanta kwam in 2002 voor in beide kilometerhokken van het Laegieskamp, vooral op wilgenkatjes.  
  Zie:   Vliegtijden tabel  
  Foto's:  
Foto1, Foto2.
 
  karnemelksloot midden karnemelksloot noordwest karnemelksloot noordoost blauw grasland tennisbanen verlengde fortlaan zwembadvallei wei1 wei2 wei3 wei4 zwembadbos west zwembadbos oost eco-sloot fort pannekoek   Verspreiding:
Uiterst algemene trekvlinder die in 53% van de uurhokken voorkomt. Toename van aantal hokken in 't Gooi.

Waardplant:
Belangrijkste waardplant is de grote brandnetel. Andere waardplanten zijn er ook, zoals: kleine brandnetel, klimop, koninginnenkruid en vetkruid.
Ei-afzet: De vlinder heeft een voorkeur voor brandnetelbosjes op zonnige, matig vochtige plaatsen, en zet de eitjes afzonderlijk af.
Rups en pop: De rups spint het blad tot een kokertje. En daarom zijn de rupsen makkelijk te herkennen in het veld, ook al lijken ze best wel op die van andere vossen.

Dagbesteding:
Zo'n 62% van de dag wordt besteed aan nectar zoeken, bij meer dan 73 soorten planten. O.a.: klimop, vlinderstruik, koninginnenkruid, aster, dahlia, akkerdistel, ijzerhard.
 
  Generaties:   Trekvlinder arriveert uit Zuid-Europa in mei-juli. In juni en juli worden eitjes gelegd, en de generatie daaruit vliegt in augustus. Een tweede generatie volgt, en die vliegt in september en oktober. In principe overwintert de alatanta niet, maar een enkeling overwintert in gebouwen.  
  Overwintering:   Overwintert niet maar trekt weg naar het zuiden.  
  Vlucht:   Vlucht: bloemrijke begroeiingen op dijken, wegbermen, akkerranden en tuinen.
Ei-afzet: zomen van het landschap; brandnetelbosjes op zonnige plaatsen.
 
  Beheer:   Bermen, slootkanten, taluds, overhoekjes en tuinen moeten bij maaien of wieden ontzien worden, als er brandnetelbosjes staan.
Nectarplanten: vooral in augustus en september.
 
  Observaties:   Prachtige vlinder met ferme vleugelslagen en lange glijvluchten.
In het najaar zuigt de vlinder aan afgevallen en rottend fruit. Vaak appels. Zelfs aan de bessen van amerikaanse vogelkers (gezien op de Limitische hei)
 
werthof.home.xs4all.nl/libellen.html::
dagvlinders=>atalanta