Foto
2004.10.06,
Natuurpark Spoorzicht
 

  Gladstelige schotelkluifzwam ( Helvella villosa )
NMV As 614180
DET. Ger van Zanen

De Nederlandse naam is een beetje misleidend. De steel van deze schotelkluifzwam is niet glad, maar gekorreld, net als de buitenkant van de schotel.
De foto's op de pagina zijn allemaal gemaakt in Natuurpark Spoorzicht. Daar komt alweer enige jaren achtereen deze schotelkluifzwam voor op een tweetal plekken.
In Champignons in de Jordaan (1999) wordt dit kilometerhok ook genoemd, maar met als vindplaats de ingang van de Israelitische begraafplaats aan de overkant van de Ouddiemerlaan.
Op de vindplaats van de soort bevindt zich humeus zanderige bodem met plaatselijk wat graffel (klei) en schelpen (kalk). Ze staan daar meestal aan de voet van Gewone es, en soms op mollenburchten.

De schotelvorm is nogal variabel.
 

   
  Foto's:
2001.11.10,
Natuurpark Spoorzicht
 

poes gijs