Foto:
Nikon coolpix 4500,
2004.10.06,
Natuurpark Spoorzicht
 
  Zwarte kluifzwam
( Helvella lacunosa )
NMV As 614100
De Witte kluifzwam is vogens Champignons in de Jordaan (1999) de meest algemene kluifzwam in de regio Groot-Amsterdam. De meeste werden gevonden in het westelijk gebied van de stad in parken met voedselrijke humeuze bodems of rulle kleibodems. In Diemen werd de soort niet aangetroffen. Zulks in tegenstelling tot de Zwarte kluifzwam die minder algemeen is in de regio, en mogelijk een voorkeur heeft voor zandige humeuze grond.

De Zwarte kluifzwam werd eerder aangetroffen langs de Ouddiemerlaan, in de buurt van de Israelitische begraafplaats.
Op alle Amsterdamse vindplaatsen blijfr de Zwarte Kluifzwam opvallend klein, terwijl de Witte kluifzwam tot wel 20 cm hoog zijn aangetroffen.

In Natuurpark Spoorzicht komen beide soorten voor op ongeveer dezelfde plaatsen, en met een evengrote hoogte van maximaal zo'n 10 cm.

Verwisseling:
De Zwarte kluifzwam kan ook wit zijn van kleur. Daarom goed opletten op de manier waarop de 'hoed' vast zit aan de steel. Bij de Witte kluifzwam is de 'hoed' maar op een paar plekken aangehecht aan de steel, en je kunt de flappen ervan optillen. Bij de Zwarte kluifzwam is de 'hoed' volledig vergroeid aan de steel.
 

 
poes gijs

Vorige scherm