Groene glibberzwam
( Leotia lubrica )
Deze rode lijst soort komt niet voor in de omgeving van Amsterdam, en ontbreekt ook in Park Spoorzicht.

De Groene glibberzwam heeft een steel en een hoed, maar geen lamellen. Het is een soort van loofbos en gemengd bos op voedselarme zandgrond, al komt de soort ook wel voor op voedselrijke klei.

De dichtst bijzijnde plek om deze gelatineuze, groengele tot olijfbruine, glibber aan te treffen, is het Spanderswoud in het Gooi.

Foto's:
Notarisbos (Winterswijk),
8 oktober 2000,
Sony mavica fd85
 
   

poes gijs