Foto:
Sony mavica FD85
20 april 2002,
Lelystad.
  Gewone morielje
( Morchella esculente )
Van april tot mei is de gewone morielje te vinden in de duinen en op opgespoten zandvlakten.
Toch houdt de soort ook van humeus zand, leem en klei, en zou de soort moeten voorkomen in loofbos, struikgewas of park onder es, iep en beuk. Park Spoorzicht zou een best kansrijke vindplaats kunenn zijn, maar de soort heeft zich er nog niet laten zien.

Volgens Champignons in de Jordaan (1999) gaat deze soort sterk achteruit in de regio Groot-Amsterdam. In 1999 werd de soort nog gevonden in een rommelbosje op de plek waar de A1 het Amsterdam-Rijnkanaal kruist.
 
 

poes gijs Terug naar zakjeszwammen