Foto:
Sony mavica FD85
20 april 2002,
Bergbos (Lelystad).
  Vingerhoedje
(Verpa conica)
Van maart tot mei is de beste tijd om vingerhoedjes te sparen. Deze paddestoel groeit op humeuze, voedselrijke bodem, vaak onder loofbomen en struiken. Loofbos, struikgewas en park vormen een geschikt zoekterrein in Nederland.
 
  In Zwitserland komt de soort ook voor langs beekoevers, weiden, en bosranden, van april tot mei.
In Park Spoorzicht heb ik de soort nooit gezien. Maar in Diemen is de soort wel in april 1999 aangetroffen bij een plekje waar de A1 het Amsterdam Rijnkanaal kruist. Volgens Champignons in de Jordaan (1999) gaat deze soort sterk achteruit in de regio Groot-Amsterdam.

 
 

  poes gijs Terug naar zakjeszwammen