Dit bestand wordt nog bewerkt. Laatste update: 13 november 2004.
Anecdotes, feiten en foto's zijn vanaf nu te vinden onder de details-link.
Dit overzicht bevat vooral namen en datums van waarnemingen uit 1999, 2000 en 2001.

Excursies Spoorzicht Paddestoelen

Boleten

Uiteenlopende geslachten (Diversen)

Berkenboleet (Leccinum scabrum) details
Peperboleet (Chalciporus Piperatus) details

poes gijs 
Vorige scherm