Gekraagde aardster
(Geastrum triplex)
NMV Ga 211140

Gekraagde aardsterren bevinden zich alleen aan de noordkant van park Spoorzicht, met name op plekken waar oudere iepen vanwege iepziekte al enkele jaren geleden zijn omgezaagd en de iepenbastsnippers al grotendeels verteerd zijn.
Er is dan meer aarde te zien dan houtsnippers.
 
 
Vindplaatsen zijn relatief open plekken binnen de boszoom met ijl struikgewas, meestal opschot van de iepwortel, soms jonge hazelaar.
Opvallend vaak zijn het plekken waar een deel van het jaar ook het fluitekruid royaal aanwezig is, en waar bramen ontbreken.

Veldkenmerken:
De meeste Gekraagde aardsterren zijn een beetje sienna van kleur en hebben een duidelijke kraag, maar niet allemaal. Zie: Andere Aardsterren


In 2004 waren er ook veel gekraagde aardsterren te vinden in de omgeving van het Dassenveld en in de Zuid (Gooi). Ze groeiden er vooral op walletjes van greppels van gekapte naaldhoutpercelen.
 
  het leven begint als bol, 23 Kb Gekraagde aardster bolletje
(2 cm groot).
  Aardsterren zijn attractieve paddestoelen omdat ze erop gemaakt zijn erin te knijpen.
Ze komen uit een bol in de grond. Daaruit ontvouwen zich slippen, met in het midden een bolletje. Ze zitten dan nog vast in de grond.
De slippen krullen omlaag tot voetjes, en zo verheft de Gekraagde aardster zich en komt los van de grond te staan.
 
 
Als de sporen die in het bolletje gevormd worden, rijp zijn dan gaat het gaatje boven in open staan.
Regeldruppels doen de rest. Via de kraag spatten ze terug tegen het bolletje en dan komt er een vulkaantje van sporen vrij.
Net als wanneer je erin knijpt. Dat is altijd weer een leuk gezicht.
De sporen verspreiden zich en vormen op een geschikt plekje bolletjes voor het volgend jaar.

Sporen van aardsterren, en van alle buikzwammen, zijn waterafstotend. Ze verkleven niet als er vocht bij komt. Vandaar dat je bij een regenbui wolkjes van sporen kunt zien opstijgen.
Spoorwolken zie je bij sommige plaatjeszwammen juist alleen bij droog weer. De sporen van plaatjeszwammen kleven aan elkaar vast als ze nat worden.
 

poes gijs
Buikzwammen in Diemen
Vorige scherm