Peervormige stuifzwam
( Lycoperdon pyriforme )
NMV Ga 216060

De Peervormige stuifzwam (foto Ahaus, Duitsland) is nog niet waargenomen in dit kilometerhok.
 

  Biotoop:
Groeit op vermolmd hout, op stronken, op boomstammen en op begraven hout. De plekken waar hij nu voorkomt, hebben of een kalkrijke zandbodem of een kalkrijke kleibodem. Daarom valt niet uit te sluiten dat de Peervormige stuifzwam zich de komende jaren ook in dit kilometerhok zal vestigen.

Veldkenmerken:
Heeft geen stekeltjes maar wratjes.
De Peervormige is elders in Diemen wel aangetroffen, o.a. in de buurt van de MAXIS, bij het PEN-eiland en in de buurt van de tramremise.

De meeste peervormige stuifzwammen die ik in het Gooi en in Nyenrode heb gezien, groeien op stronken van berken en zomereiken. Het kan zijn dat deze stuifzwam een bepaalde boomvoorkeur heeft.
 

poes gijs
Buikzwammen in Diemen
Vorige scherm