Zwartwordende bovist
(Bovista nigrescens)
NMV Ga 202040

Veldkenmerken:
De Zwartwordende bovist heeft een witte opperhuid en een witte onderhuid.
Als je op de opperhuid een krasje zet, kleurt dat streepje zwart.
Als je de bol pelt, ziet de onderhuid wit (vers), stopverfkleurig-grijs na een paar dagen, en uiteindelijk donker purperbruin (ouderdom).
De Loodgrijze bovist heeft ook een witte opperhuid, maar is daaronder loodgrijs, bij zowel een jong en vers exemplaar als bij een oud geval.
De onderhuid verkleurt nauwelijks bij ouderdom. De opperhuid wordt niet zwart bij beschadiging.
 

 
Zwartwordende bovist
(Bovista nigrescens)
7 november 2004
Molsgat (Texel)

Loodgrijze bovist
(Bovista plumbea)
27 oktober 2001
Zilverstrand (Almere)
 

 
De Zwartwordende bovist staat niet in park Spoorzicht, en niet in km-hok 126x484.
Deze soort is iets zuidelijker te vinden, in de omgeving van de Hollandse brug bij Muiderberg.
De Zwartwordende bovist is minder algemeen dan de Loodgrijze bovist, maar beide delen de voorkeur voor droge tot vochtige zandgrond in hooilanden, schrale graslanden, bermen, dijken, op open plekken en paden in bos en duin.
De Zwartwordende bovist komt iets vaker voor op keutelplaatsen van konijnen en schapen, en de Loodgrijze bovist iets vaker op vaak gemaaide graslanden.


Verwisseling is soms mogelijk met:
 

poes gijs
Buikzwammen in Diemen
Vorige scherm