Voorjaarspronkridder
( Calocybe gambosa )
Voorjaarspronkridders zijn bodembewonende strooiselafbrekers, en ze zijn kalkminnend. De sporen zijn wit, de geur is meestal melig, hoed, steel en vlees zijn wit tot roomkleurig.

Biotoop:
Ze groeien in het voorjaar langs bosranden en in het struikgewas.
In Park Spoorzicht groeien ze vooral onder es en iep tussen het fluitekruid op plekken met weinig strooisel op restanten van oude tegelpaden.


Foto's:
Park Spoorzicht,
29 april 2001
Sony mavica fd85.
 
   

poes gijs
Spoorzicht's Strooiselafbrekers
Vorige scherm