Week oorzwammetje
(Crepidotus mollis)
NMV Ag 031100

Er zijn zo'n 20 soorten oorzwammetjes in Nederland. De meeste moeten onder de microscoop om de soort te herkennen. Het Weke oorzwammetje niet.

Veldkenmerken:
Het Week oorzwammetje is zeer elastisch, rekt uit en veert terug als je er aan trekt en dan los laat. Als je harder trekt, laat de huid los van een gelatineuze wittige binnenkant.

Volgens Vermeulen(1999) is de maat doorslaggevend veldkenmerk. Week oorzwammetje is 2-7 cm in doorsnee.

Hoedjes die kleiner zijn, 0.5-3 cm in doorsnee, zijn geen Week oorzwammetje.

Op deze pagina staan enkele witte oorzwammetjes afgebeeld met een zachtgele kleur bij het aanhechtingspunt. Dat waren hele kleine oorzwammetjes op dode braamstengels, gevonden in Park Spoorzicht. Volgens de determinatielijst van Vermeulen zijn dat zonder twijfel exemplaren van het Gelig oorzwammetje (Crepidotus luteolus, NMV Ag 021080). Deze zijn zeer algemeen in Vlaanderen.

Lastiger zijn de kleine (0.5 tot 2 cm grote), witte oortjes (zonder geel) op dode braamstengels en op dood hout van hazelaar en els, in Park Spoorzicht ieder jaar royaal voorhanden.
De plaatjes staan wijd uiteen, en bij rijpe sporen worden ze rozebruin.
We noemen deze oorzwammetjes 'gewoon' oorzwammetje (een niet bestaande soortnaam), maar volgens Vermeulen betreft dat mogelijk het Wit oorzwammetje (crepidotus variabilis, NMV Ag 031169),
Dat Wit oorzwammetje heeft een paar dubbelgangers die alleen microscopisch zijn uit te sleutelen. Ik neem het graag van hem aan. De zeldzaamheid van de soorten oorzwammetjes neemt toe naarmate microscopisch onderzoek noodzakelijker is voor de determinatie.

Wat alle oorzwammetjes met elkaar gemeen hebben, is dat het saprotroof, witrot veroorzakende zwammetjes zijn. Het Week oorzwammetje beperkt zich tot houten takjes, het Gelig, Klein en Wit oorzwammetje komen ook voor op stengels van kruiden, en op bladstrooisel.

Foto's:
sony mavica fd85,
14 oktober 2000.
Bovenste foto's op els, onderste foto's op braam
 
bovenkant wit oorzwammetjes op els,12 Kb onderkant wit oorzwammetjes op els,19 Kb
  bovenkant gelig oorzwammetje op braam, 10 Kb onderkant gelig oorzwammetje op braam,24 Kb  

poes gijs
Spoorzicht's Saptrofyten
Vorige scherm