Franjeporiezwam
(Polyporus tuberalis)
Eenjarig, saprotroof.
Aangetroffen op een dode, net boven het winterpeil van het water zwevende stam van een es.
Komt vooral voor op stammen, takken en stronken van voor op beuk, esdoorn, wilg en els.

Foto's:
Natuurpark Spoorzicht
29 september 2002.
 
     

  poes gijs
Spoorzicht's Poriezwammen
Vorige scherm