Heideknotszwam
(Clavaria argillacea)
NMV Ap 283020

Vaak te vinden tussen haakmos in schrale graslanden. Bleke kleur, maar niet verblekend.

Foto:
Goeree (Vroongronden)
14 oktober 2001
Gids: Leo Jalink
Camera: Sony mavica FD85
 


  Saprotroof (?) op voedselarme zure zandgronden, langs heidepaadjes, in verstuivingen, in duinen en soms op zanderige spoordijkhellingen.
RL 2 (veriijking, verzuring bestaand biotoop).

(Holobasidiomyceten > Aphyllophorales > Clavariaceae)
poes gijs