Wormvormige knotszwam
(Clavaria fragilis)
NMV Ap 283140

Saprotroof (?) in wasplatenlandschap en op voedselarme tot matig voedselrijke grond, ook in open loofbossen, broekbossen, struikgewas e.d., op klei, leem, zand en veengrond.

Foto: 1 okt. 2001
Plaats: Park Spoorzicht (zuidkant)
Camera: Sony FD85
 

 
Substraat vondst:
Op zompig blad van els, iep, es, populier en hazelaar, in loofbos(-rand) op zand van voormalig tegelpad.

Periode:
Oktober-november, na zware buien gevolgd door relatief mild weer.

(Holobasidiomyceten > Aphyllophorales > Clavariaceae)
 

poes gijs