Zonnegloedknotszwam
(Clavaria incarnata)
NMV Ap 283070

Saprotroof(?) in grazige mosrijke vegetaties op zandig-leemig tot kleiige bodem, vaak in wasplatengraslanden, soms in jeneverbesstruwelen.

Foto: 2004 11 05
Plaats: Texel, zeedijk grastalud.
Gids: Leo Jalink
Camera: Nikon coolpix 4500
 

 
Substraat:
In graslanden en op grastaluds van zeedijken, vaak in plekjes met Gewoon haakmos.

Deze soort is macroscopisch niet te onderscheiden van de Roze sterspoorknotszwam, (Clavaria stellifera); die soort wordt echter alleen langs rivierdijken gevonden, en niet langs zeedijken.

(Holobasidiomyceten > Aphyllophorales > Clavariaceae)
 

poes gijs