Gele knotszwam
(Clavulinopsis helveola)
NMV Ap 287030

Saprotroof (?) tussen gras en mos in open bosranden, grazige bermen van wegen en dijken, eiland, hooiland, wasplatengrasland, op zand, lemig zand of kleiig zand.
RL 3 (biotoopvernietiging, vermesting, verzuring).
 

 
Foto:
Goeree (Vroongronden)
14 oktober 2001
Gids: Leo Jalink
Camera: Sony mavica FD85

De Gele knotszwam komt niet voor in Park Spoorzicht, maar is plaatselijk wel langs de spoorbaan op spoordijken te verwachten, b.v. bij de Diem of bij de Hollandse brug bij Muiderberg, op plekken waar geen strooisel blijft liggen, en wellicht ook op de Diemerzeedijk-nieuwe-stijl.

(Holobasidiomyceten > Aphyllophorales > Clavariaceae)
 

poes gijs