Deze pagina is in onderhoud. Als er een foto is, dan zijn anecdotes, feiten en foto's
vanaf nu hoofzakelijk te vinden onder de details-link.
Dit overzicht bevat vooral namen en datums van waarnemingen van 1999 tot 2004.

Spoorzicht's Koraal- en knotszwammen

Uiteenlopende geslachten (diversen)

     
1. Pijpknotszwam
(Macrotyphula fistulosa)
Waarnemingen: 1 oktober 2000 - 11 november 2004, jaarlijks, okt-nov.
Nieuw in dit kilometerhok
details
2. Wormvormige knotszwam
(Clavaria fragilis)
Waarnemingen: 1 oktober 2001
Nieuw in dit kilometerhok
details
3. Bezemkoraaltje
(Ramariopsis tenuiramosa)
Waarnemingen: 30 september 2001
Nieuw in dit kilometerhok
details
4. Roodvoetknotsje
Typhula erythrophus))
Waarnemingen: 3 november 2003
Nieuw in dit kilometerhok.
details

poes gijs 
Vorige scherm