ramariopsis tenuiramosa   Bezemkoraaltje
(Ramariopsis tenuiramosa)
NMV Ap 391030
DET: Gert Immerzeel

Saprotroof, in korte, mossige begroeiingen, wasplatenlandschap, duinen, jeneverbesstruwelen, droge heide, wegbermen,naaldbos en elzenbroekbos.

Foto: 1 oktober 2001
Plaats: Natuurpark Spoorzicht (zuidkant)
Camera: Sony FD85
 

poes gijs