Dit bestand wordt nog bewerkt. Laatste update: 13 november 2004.
Anecdotes, feiten en foto's zijn vanaf nu te vinden onder de details-link.
Dit overzicht bevat vooral namen en datums van waarnemingen uit 1999, 2000 en 2001.

Excursies Spoorzicht Paddenstoelen

Korstzwammen (Corticiaceae)

Uiteenlopende geslachten (Diversen)

    
1. Ziekenhuisboomkorst ( Cerocorticium confluens )
Waarnemingen: najaar 1999,10 september 2000, 16 oktober 2003.
details
2. Paarse korstzwam ( Chondrostereum purpureum )
Waarnemingen: 18 oktober 1999, 14 oktober 2000, 16 oktober 2003, 6 oktober 2004.
details
3. Donzige korstzwam ( Cylindrobasidium laeve )
Waarnemingen: 26 november 2000.
details
4. Papierzwammetje ( Meruliopsis corium )
Waarnemingen: 18 oktober 1999, 10 september 2000, 16 oktober 2003.
details
5. Spekzwoerdzwam ( Merulius tremellosus )
Waarnemingen: 18 oktober 1999, 6 oktober 2004.
details
6. Gele stekelkorstzwam ( Mycoasia uda )
Waarnemingen: 18 oktober 1999, 20 september 2003.
Kleurt paars met soda, ammonia en KOH.
details
7. Langsporige korstvuurzwam ( Phellinus ferreus )
Waarnemingen: 26 november 2000.
details
8. Oranje aderzwam ( Phlebia radiata )
Waarnemingen: heel 1999, 10 september 2000, 16 oktober 2003.
details
9. Berijpte schorszwam ( Peniophora lycii )
Waarnemingen: 10 september, 5 november 2000, 16 oktober 2003.
details
10. Witte vlierschorszwam ( Rogersella sambuci )
Waarnemingen: 18 oktober 1999, 29 oktober 2000.
details
11. Waaiertje ( Schizophyllum commune )
Saprotroof. Pionier op dode, soms nog levende, liggende stammen en takken van loofhout.
Wordt in het successiestadium verdrongen door andere houtafbrekers.
Komt nog niet zo heel veel voor op Spoorzicht.
Waarnemingen: 18 oktober 1999, 29 oktober 2000.
details
12. Grootsporige raspzwam ( Steccherinum bourdotii )
Waarnemingen: juli-november 2000.
Nieuw in dit kilometerhok.
details
13. Raatzwammetje (Trechispora mollusca)
Waarnemingen: 17 september 2000.
details
     

(schizopora)

  Tandzwammen zijn buisjeszwammen; ze hebben geen tanden: de witte heet tandzwam, de gele is een abrikoos kleurige tandzwam.  
1. Abrikozenbuisjeszwam ( Schizopora flavipora )
Waarnemingen: 18 oktober 1999.
details
2. Witte tandzwam ( Schizopora paradoxa )
Waarnemingen: 27 september 2000, 16 oktober 2003.
details
     

(stereum)

  Stereum korstzwammen hebben witte sporen, zijn leerachtig korstvormig en vaak in het bezit van schijnhoedjes.  
1. Eikenbloedzwam ( Stereum gausapatum )
Waarnemingen: november, 7 december 2000, 6 oktober 2004.
details
2. Gele korstzwam ( Stereum hirsutum )
Waarnemingen: 10 september 2000. Op 25 september 2000 was de korstvlakte vrijwel geheel verdroogd en onherkenbaar verschrompeld. Opnieuw gezien: 16 oktober 2003, 6 oktober 2004.
details
3. Twijgkorstzwam ( Stereum ochraeoflavum )
Waarnemingen: 18 oktober 1999, oktober, november 2000.
details
4. Waaierkorstzwam ( Stereum subtomentosum )
Waarnemingen: 18 oktober 1999, 26 november 2000 (op berk).
details
     

Onzekere determinaties (Onbekend)

     
1. Onbekende ronde schijfjes op berk (?)
Korsthoutskoolzwam, onbekend korstje of een bekerzwam ?
Waarnemingen: 19,20 april, 5 november 2000.
details
2. Rouwkorstjes (?)
In de excursies restcategorie van allerlei rouwkorstjes zonder bijzondere geur of kleur kenmerken, vooral aangetroffen op es- en ieptwijgen.
 

poes gijs 
Vorige scherm