Grootsporige raspzwam
(Steccherinum bourdotii)
 

  Grootsporige raspzwam, 11 Kb   Saprotroof op allerlei soorten loofhout, vaak els, in vochtige en/of voedselrijke bosjes. In Natuurpark Spoorzicht zelden of nooit aan de zuidrand aangetroffen, maar vrijwel steeds aan de noordrand, op in hoofdzaak es en iep. Niet aangetroffen op spaanse aak en hazelaar.  
 
Foto:
Plaats: Natuurpark Spoorzicht,
Datum: 18 oktober 2000,
Camera: sony mavica fd85.
 

poes gijs
Spoorzicht's Korstzwammen
Vorige scherm