Foto:
sony mavica fd73,
17 september 2000.
  Raatzwammetje
(Trechispora mollusca)
 

 
De natuur stelt de mens vaak voor raadsels, en in het bijzonder de fotograaf. Soms pak je bijna gedachteloos een stevige tak op, en draait hem eens om in de handen, maak je een foto van iets raars. Leg je de tak weer neer. Vergeet waar hij lag.
Thuisgekomen bekijk je de foto met een verwonderd oog. Wat is dit nu weer? Het is een stuk berk. Waar heb ik die ook al weer gemaakt? Ergens rechts halverwege tussen het fluitekruid. Je gaat terug: onvindbaar.

Les 1 voor de fotograaf: onzeker over de determinatie: meenenen dat korstje! En thuis nakijken.

Het Raatzwammetje behoort het tot de dwergkorstjes. Het is vrij zeldzaam, en een witrotter.
Pionier op dood hout. Saprotroof op stammen, takken en stronken, soms op bewerkt hout en hekpalen van naaldhout. Het komt het meest voor in naaldbossen en gemengde bossen op voedselarme of voedselrijke bodems.

Foto's: Park Spoorzicht,
17 september 2000,
5 november 2000,
Sony mavica fd85.
 
   

  poes gijs
Spoorzicht's Korstzwammen
Vorige scherm