31 Kb
Foto:
Landgoed Einde Gooi (Hilversum)
27 oktober 2001,
Sony mavica fd85.
  Grijsgroene melkzwam
(lactarius blennius)
NMV Ag 069090
DET: P. Kerkhof
 
 
Veldkenmerken:
Melkt wit, grijs opdrogend
Lamellen worden bij kneuzing bruinachtig grijs
Smaakt brandend scherp
Ingerolde hoedrand

Volgens Philips, p.82,83 moet de hoed bovendien concentrische zones hebben met druppelachtige vlekjes. Alle foto's in dat boek van de Grijsgroene hebben die vlekjes, en alle hoeden hebben een roodtint op die foto's. Dit exemplaar wijkt daarvan af.
 

  Verwisselbaarheid:
Beukenmelkzwam (Lactarius fluens)
Deze heeft een hoed met vaak een wit randje en wittere lamellen. Het melksap droogt bruinig op, en niet grijsgroen zoals bij de grijsgroene melkzwam.
De Grijsgroene is een kleimijder, de Beukenmelkzwam niet.

Biotoop:
Vaste beukbegeleider. Komt alleen voor bij beuk. Hoewel beuken zeldzaam zijn in het veenmoerasgebied, staat er eentje in de Amstelveense Poel op de veentjes. Elk jaar is daar wel een grijsgroene melkzwam bij aangetroffen.
Toch verwacht je de Grijsgroene eerder aan te treffen in een van de vele beukenlanen in Het Gooi, maar dat is niet het geval. De meeste beuken in het Wintereiken-Beukenbos gebied in het Gooi staan te midden van een dikke strooisellaag. De Grijsgroene tref je vooral daar aan waar weinig strooisel ligt en gras groeit, op een windhoek b.v. waar alle strooisel wordt weggeblazen.
Volgens het Overzicht(2e druk, 1999, de 'Gele Bijbel'), p. 273, komt de Grijsgroene voor in grote groepen in loofbossen, parken en lanen op droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot voedselrijke zandgrond, minder vaak op leem- en kleibodems.
We hebben ze echter nog nooit in grote groepen bij elkaar zien staan. Meestal zagen we er éen bij éen beuk.

Kwam tot 1999 voor in dit kilometerhok (de beuk staat op 'de Prinses', de gemeente Diemen heeft hiervoor al een kapvergunning aangevraagd teneinde hier seniorenwoningen te bouwen)
 

poes gijs
Samenlevende plaatjeszwammen
Vorige scherm