Als er een foto is, dan zijn anecdotes, feiten en foto's te vinden onder de details-link.
Dit overzicht bevat vooral namen en datums van waarnemingen uit 1999 tot 2003.
Last update: 14 november 2004

Excursies Spoorzicht Paddestoelen: plaatjeszwammen

Samenlevers (ecto-mycorrhiza)


Melkzwammen (lactarius)

  Landelijk zijn er zo'n 56 soorten melkzwammen. Daarvan komen er 20 voor in de regio Groot-Amsterdam. In Diemen kwamen, volgens Champignons in de Jordaan (1999), pp.81-83, 5 soorten voor: de Grijsgroene melkzwam in dit kilometerhok, de Populiermelkzwam en de Donzige melkzwam op het PEN-eiland, de Groenige elzenmelkzwam kwam zowaar op 5 plaatsen voor in Diemen, o.a. in dit kilometerhok, en de Kaneelkleurige melkzwam werd aangetroffen op het landgoed Betlem.
Het is dan ook ronduit verrassend te noemen dat er ook andere soorten aan te treffen zijn, zoals de Zwartgroene melkzwam, de Kokosmelkzwam, de Vuurmelkzwam en de Greppelmelkzwam.
 
     
1. Populiermelkzwam ( Lactarius controversus )
Waarneming: 29 september 2001.
Nieuw in dit kilometerhok (niet in Park Spoorzicht)
details
2. Grijsgroene melkzwam ( Lactarius blennius )
Waarneming: niet meer waargenomen, waar stond die beuk? Op de Princes !
Heeft voor 1999 in dit kilometerhok gestaan
Is tot 1999 in 8 kilometerhokken waargenomen in de regio Groot-Amsterdam
details
3. Kokosmelkzwam ( Lactarius glyciosmus )
Waarnemingen: oktober, november 1999, september, november 2000, 1 november en 2 december 2002, 26 septemner en 23 oktober 2004.
details
4. Greppelmelkzwam ( Lactarius lacunorum )
Waarnemingen: 2 december 2002, 23 oktober 2004.
Nieuw in dit kilometerhok.
Is tot 1999 in 5 kilometerhokken waargenomen in de regio Groot-Amsterdam
details
5. Zwartgroene melkzwam ( Lactarius necator )
Waarneming: 5 november 2000.
details
6. Donzige melkzwam ( Lactarius pubescens )
Waarneming: 5 november 2000.
Nieuw in dit kilometerhok.
details
7. Rossige melkzwam ( Lactarius rufus )
Waarneming: 26 september 2004.
Is tot 1999 in 5 kilometerhokken waargenomen in de regio Groot-Amsterdam
details
8. Vuurmelkzwam ( Lactarius hortensis )
Waarneming: 26 september 2004.
Is tot 1999 in 2 kilometerhokken waargenomen in de regio Groot-Amsterdam
details
9. Onbekende melkzwam (Lactarius ???)
Hij leek het meest op de Kruidige melkzwam (L. camphoratus), en groeide wel aan de kant van het park waar de meeste eikjes staan, maar wel erg ver er vandaan.
Waarneming: 31 oktober 1999.
details
     
Opmerking:
Met Nieuw in dit kilometerhok wordt bedoeld dat de vondst niet in opgenomen in de paddestoelenatlas van de regio Groot Amsterdam (1999) voor kilometerhok 126,484 waarbinnen park Spoorzicht valt.

poes gijs 
Vorige scherm