12 Kb vergankelijke ring   Blanke champignonparasol ( Leucoagaricus leucothites )
Waarnemingen: 1 oktober 2001, 20 oktober 2001. Ook in 2000 is deze soort gefotografeerd, beide keren zonder sporen en cheilocystiden te bestuderen.
N.B.: De determinatie is niet helemaal zeker. Toch bevat een van de foto's een extra (doorslaggevend) veldkenmerk.
Opties waren: Duinparasol (Breitenbach 4, p.190), Witte champignonparasol (Breitenbach 4, p. 222) of Blanke champignonparasol (Breitenbach 4, p.208).
Nieuw in dit kilometerhok
 
  7 Kb detail van de steel   Veldkenmerken:
Ze hebben altijd een ringetje dat omhoog lijkt te staan, de bovenste foto toont een vergankelijk ringetje. Lamellen zijn wit, steel is wit met een verdikking aan de voet, en niet glad maar een beetje bepoederd, hoed is wit, ook het umbo (al zit daar soms een vaag geelbruin zweem in). De hoedhuid is sterk vezelig.

Breitenbach en Kränzlin (deel 4):
De Blanke en de Witte champignonparasol zijn beide wit: de hoed, de steel, de lamellen en de ring. De Blanke verkleurt bruin bij kneuzing, de Witte niet....
Op de foto rechtsonder is een kneuzing te zien: bruinverkleurd! Dus Blanke champignonparasol !

Vindplaatsen:
Ze komen zowel alleen als samen voor, zowel in gras als langs paden onder struiken en (loof-)bomen.
Ze komen voor in park Spoorzicht en langs het trimpad naar de studentenflats, op humeuze grond.

Eerdere vondsten:
De Blanke champignonparasol is voor 1999 op vijf plaatsen aangetroffen, waaronder in twee naastgelegen kilometerhokken. De Blanke soort kwam toen in 40 hokken voor, de Witte in drie.
De Duinparasol heeft een dusdanige voorkeur voor spuitvelden en duinen dat deze tot 1999 alleen in het westelijk havengebied te vinden was. Het was alleen al daarom bijzonder onwaarschijnlijk dat dit een Duinparasol zou zijn.
 
  15 Kb 13 Kb  

poes gijs
Strooiselafbrekende plaatjeszwammen
Vorige scherm