Als er een foto is, dan zijn anecdotes, feiten en foto's te vinden onder de details-link.

Spoorzicht's Parasolzwammen

Plaatjeszwammen:
Hout- en strooiselafbrekers (saprotroof)

Parasolzwammen (lepiota)

  In heel Europa komen zo'n 70 soorten parasolzwammen voor. Parasolzwammen houden van warmte. De meeste soorten komen niet noordelijker voor dan Zuid-Limburg. Maar in warme zomers zie je meer soorten boven de grote rivieren.
Parasolzwammen houden van voedselrijke, vochtige, humeuze bodems. Je vind ze dus vaak in de buurt van brandnetels. Een 16-tal soorten komt voor in de groot-regio Amsterdam.
Van al die soorten werden er tussen 1994 en 1999 in Diemen 4 soorten gevonden: de Gegordelde parasolzwam (L. brunneoincarnata) bij Verrijn Stuartweg, de Spitsschubbige parasolzwam in het Bergwijkpark, de Wollige stekelparasolzwam (L. jacobi) in dit kilometerhok en de Stinkparasolzwam (L. cristata) op drie plaatsen in Diemen, o.a. in dit kilometerhok.
Inmiddels zijn er enkele nieuwe vondsten gedaan in dit kilometerhok zoals de Purperbruine parasolzwam (L. fuscovinacea) langs de Ouddiemerlaan, de Fijnschubbige parasolzwam (L. echinacea), de Grijsgroene parasolzwam (L. griseovirens), de Oranjebruine parasolzwam (L. boediri) en de Vaalroze parasolzwam (L. subincarnata) in park Spoorzicht.

Parasolzwammen hebben bijna allemaal een ring. Bij sommige soorten kan de ring verschoven worden, bij andere soorten niet. De plaatjes zijn bijna altijd wit, en vrij van de steel. Enkele determinatiekenmerken zijn kleur en vorm van de schubben op de hoed, verkleuring van het vlees bij aanraken of beschadigen, en de kleur van de steel boven de ring.
 
1. Blanke champignonparasol (?) ( Leucoagaricus leucothites )
Waarnemingen: 1 en 20 oktober 2001.
Nieuw in dit kilometerhok (Rode Lijst 3)
details
2. Spitsschubbige parasolzwam ( Lepiota aspera )
Waarnemingen: 29 september 2002.
Nieuw in dit kilometerhok
details
3. Oranjebruine parasolzwam ( Lepiota boediri )
Waarnemingen: 1999.
Nieuw in dit kilometerhok
Gedetermineerd door Ger van Zanen.
 
4. Fijnschubbige parasolzwam ( Lepiota echinea )
Waarnemingen: 28 oktober 2001.
Nieuw in dit kilometerhok
details
5. Purperbruine parasolzwam ( Lepiota fuscovinacea )
Waarnemingen: 10 oktober 2001, 22 september 2002.
Nieuw in dit kilometerhok (in 2000 niet, wel in 2001 en 2002 gevonden in park Spoorzicht)
Gedetermineerd door Ger van Zanen.
 
6. Grijsgroene parasolzwam ( Lepiota griseovirens )
Waarnemingen: 28 oktober 2001, 22 september 2002.
Nieuw in dit kilometerhok (RL)
Gedetermineerd door IVN-Paddestoelenwerkgroep Amstelveen.
details
7. Vaalrose parasolzwam ( Lepiota subincarnata )
Waarnemingen: 17 september 2000, 27 september 2001, 22 september 2002.
Nieuw in dit kilometerhok
details
Opmerking:
Met Nieuw in dit kilometerhok wordt bedoeld dat de vondst niet in opgenomen in de paddestoelenatlas van de regio Groot Amsterdam (1999) voor kilometerhok 126,484 waarbinnen park Spoorzicht valt.


poes gijs 
Vorige scherm