Bleekgele mycena
( Mycena flavoalba )
NMV Ag 091280
DET: Leo Jalink

Saprotroof op dode grashalmen en -strooisel in schrale tot matig bemeste graslanden, duinvalleien, op zwakzure tot basische zandbodems, leembodems en kleibodems. Komt soms onder naaldbomen en loofbomen voor.
In de groot-regio Amsterdam is de soort niet aangetroffen.

De tint geel in de hoed is zeer bleekwittig, heel vaag neigend naar geel.
 

 
foto:
6 november 2002
Texel
Nikon Coolpix 4500.
 

poes gijs
Mycena's