Groene mycena
( Mycena chlorantha )
NMV Ag 091150
DET: Leo Jalink

Saprotroof op dode grashalmen en bladeren, vooral in de buitenste duinen en duingraslanden.
Er zit een vaag groenige zweem in het hoedje.

In de groot-regio Amsterdam komt de soort niet voor. Een wandeling in de duinen biedt meer kans.
 
 
foto:
7 november 2004
Texel
Nikon Coolpix 4500
 
 

 

poes gijs
Mycena's