Kleine bloedsteelmycena
(Mycena sanguinolenta)
NMV Ag 091630
DET: Ger van Zanen

Foto:
Park Spoorzicht, Diemen,
10 september 2000,
Sony mavica fd85.
 
  Saprotroof op strooisel van blad, naalden, heide en verterend hout in naaldbossen en loofbossen, in heiden, in laagveen- en hoogveengebieden, en in graslanden op voedselarme en voedselrijke bodem.

Elke lamel op de hoed is 'purper-op-snede', oftewel niet de hele lamel is purper, maar alleen het randje waar je aan de onderkant tegen aan kijkt.
Een beter ezelsbruggetje dan 'Kleine'. Want wat is 'Klein'? De hoed? De Steel? De Sporee?

Veldkenmerken: bloedkleur, onberijpte steel, gekleurde lamelsnede, geen getande hoedrand.

Melkende mycena's

Melkende mycena's zijn makkelijk te herkennen: als je het steeltje breekt, komt er een druppel 'melk' uit.
  • Is de melkkleur wit, dan is sprake van een Melksteelmycena (Mycena galopus). Deze is nog nooit in Diemen Centrum waargenomen maar wel bij het PEN-eiland, bij de Diem en bij Bijlmerweide.
     
  • Is de melkkleur oranje, dan moet het de Pronkmycena ( Mycena crocata ) zijn. Die houdt van vochtige beukenbossen op kalk- en leemgrond, en die hebben we in het westen van Nederland niet veel.
     
  • Is de melkkleur van de 'melk' rood, dan is het een bloedsteelmycena. Die komt nauwelijks voor in de regio (alleen bij de Diem en bij het PEN-eiland is deze vroeger waargenomen). Dus ga je twijfelen, en dus determineren.
     
Verwarring tussen de Grote bloedsteelmycena (M. haematopus) en de Kleine (sanguinolenta) bloedsteelmycena is vrijwel uitgesloten. De kleine groeit meestal solitair en op de grond. De grote groeit meestal in bundels en op hout.
 

bloedsteelmycena
typehoedrandlamellensteel
Grotegetande randwit tot bleekrozesoms berijpte steel (kleine vlokjes)
Kleinegeen getande randrode lamelsnedeongevlokt glad steeltje

  Bloedsteelmycena's zijn tot 1999 niet waargenomen in dit kilometerhok (de Kleine is aangetroffen in park Spoorzicht in 2000, de Grote sinds 2001 ieder jaar).
 

  Foto Grote bloedsteelmycena:
brug Amstelveense Poel, Bovenkerk,
24 november 2000,
sony mavica fd85.
 

poes gijs
Mycena's