5 Kb, suikermycena   Suikermycena (Mycena adscendens)
NMV Ag 091040

Waar:
Park Spoorzicht. Groeit op schors van es en iep.

Bouw:
Het heeft een klein (4-8 mm.) klokvormig hoedje, met een rank witvlokkig steeltje (4mm. lang), staand op een klein rond wit hechtschijfje.

Veldkenmerk: Op de hoed zitten miniscule witte korreltjes (loep!), de zgn. suiker.
 

  Biotoop:
De Suikermycena groeit niet alleen op schors, maar ook op afgevallen takken van wilg, es, iep, of populier, en in rietmoerassen op wilgenroosje. Is in park Spoorzicht nog niet gevonden op stengels van wilgenroosje. Maar wel heel vaak op de bemoste stammen en hangende takken van iep. En dat strookt met de voorkeur van deze mycena voor elzenbroekbos en essen-iepenbos.

Waarneming: 27 september 2000.

Mogelijke verwarring: (maar in andere omstandigheden):
  • Kleverige schorsmycena (Mycena clavularis):
    Heeft geen besuikerde hoed. Even klein. Heeft ook een wit hechtschijfje. De hoedkleur is iets minder wit(grauwer), de hoed is minder hoog en kleverig.
  • Biezenmycena (Mycena bulbosa):
    Heeft geen besuikerde hoed. Iets langer en steviger. Heeft ook een wit hechtschijfje. Heeft ook een grijzig-wit hoedje, de hoed is wat vlakker.
 
  kleverige schorsmycena, 11 Kb   Kleverige schorsmycena
(Mycena clavularis)
NMV Ag 091190

Saprotroof op schors van levende loofbomen en op verterend loofhout, vooral op esdoorn, populier en wilg.
 
 
Groeit op schors. De gevonden exemplaren groeiden uit een schorsspleet van een liggende, dode tak (4 cm dik, vermoedelijk Spaanse aak). Op de samengestelde foto 2 opnames van hetzelfde paddestoeltje.
Door de kleverigheid van het paddestoeltje en het kleine formaat (hoedje minder dan 2 mm doorsnede) was het heel moeilijk om het losgebroken exemplaar zo te leggen dat de kleur klopt en het hechtschijfje te zien is.
De lamelaanhechting lijkt op de foto op die van de Kleine breedplaatmycena, maar dat is te wijten aan de opname.

Foto:
17 december 2000,
park Spoorzicht.
 

  biezenmycena, 4 Kb   Biezenmycena
(Mycena bulbosa)
NMV Ag 091120
DET: Emile Brouwer

Saprotroof op dode stengels en bladscheden van biezen, zeggen, riet en pitrus (met name in een pitruspol op overjarige, bruin geworden stengels), in moerassige begroeiingen, in vochtige graslanden en in broekbossen.
Is in Diemen eerder gevonden aan de Diem ter hoogte van het Voormalig rioolstation, en in het Diemerbos, vlakbij de Spoorbrug.
Nog niet aangetroffen in Park Spoorzicht.

Foto's (circa 4x ware grootte): 12 oktober 2000
Leemputten, Eibergen (regio Winterswijk).

poes gijs
Mycena's