Als er een foto is, dan zijn anecdotes, feiten en foto's te vinden onder de details-link.
Dit overzicht bevat vooral namen en datums van waarnemingen uit 1999 tot 2003.

Excursies Spoorzicht Paddestoelen

Plaatjeszwammen: Samenlevers (ecto-mycorrhiza)

Uiteenlopende geslachten (diversen)

     
1. Bleke elzenzompzwam ( Alnicola escharoides )
Waarnemingen: 18 oktober 1999, 27 september, 14 oktober 2000, 20 september, 1 oktober 2001, 22 september, 20 oktober 2002, 16 oktober 2003.
details
2. Donkere elzenzompzwam (Sombere elzenzompzwam) ( Alnicola scolecina )
Waarnemingen: 1 november 2001, 20 oktober 2002, 1 november 2001, 20 oktober 2002
Nieuw in dit kilometerhok
details
3. Vliegenzwam ( Amanita muscaria )
Waarnemingen: 18 oktober 1999, 5 oktober tot 5 november 2000, 1 oktober 2001, 22 september 2002, 16 oktober 2003.
details
4. Parelamaniet ( Amanita rubescens )
Waarnemingen: 3 november 2003.
details
5. Gegordelde elzengordijnzwam ( Cortinarius alnetorum )
Waarnemingen: 15 oktober 2000, 20 oktober 2001
Nieuw in dit kilometerhok
details
6. Bleke wilgengordijnzwam ( Cortinarius urbicus )
Waarnemingen: 15 september 2002
Nieuw in dit kilometerhok
details
7. Radijsvaalhoed ( Hebeloma crustuliniforme )
Waarnemingen: oktober, november 1999, 1 oktober 2000, 1 oktober 2001, 20 oktober 2002, 30 september 2003, 23 oktober 2004.
details
8. Satijnvezelkop ( Inocybe geophylla )
Waarnemingen: 18 oktober 1999, 17 en 27 september 2000, 20 september, 1 en 20 oktober 2001, 22 september en 20 oktober 2002, 26 september en 23 oktober 2004.
Nieuw in dit kilometerhok
details
9. Gewone fopzwam ( Laccaria laccata )
Waarnemingen: oktober, november 1999, 25 september 2000, 20 september 2001, 28 oktober 2002, 30 september 2003, 26 september 2004.
Nieuw in dit kilometerhok
details
10. Gewone krulzoom ( Paxillus involutus )
Waarnemingen: oktober, november 1999, 10 september 2000, 1 oktober 2001, 16 oktober 2003, 26 september 2004.
details
11. Gele berkenrussula ( Russula claroflava )
Waarnemingen: 24 oktober 2004.
Nieuw in dit kilometerhok
Is tot 1999 in 6 kilometerhokken waargenomen in de regio Groot-Amsterdam
 
12. Kleine berkenrussula ( Russula nitida )
Waarnemingen: oktober, november 1999, 10 september 2000, 1 oktober 2001, 12 oktober 2002.
Nieuw in dit kilometerhok
details
13. Berkenridderzwam ( Tricholoma fulvum )
Waarnemingen: oktober, november 1999, september 2000, 1 oktober 2001, 20 oktober 2002, 16 oktober 2003, 26 september 2004.
Nieuw in dit kilometerhok
details
  Lijst Melkzwammen (Lactarius) details

Opmerking:
Met Nieuw in dit kilometerhok wordt bedoeld dat de vondst niet in opgenomen in de paddestoelenatlas van de regio Groot Amsterdam (1999) voor kilometerhok 126,484 waarbinnen park Spoorzicht valt.

poes gijs 
Vorige scherm