Als er een foto is, dan zijn anecdotes, feiten en foto's te vinden onder de details-link.

Excursies Spoorzicht Paddestoelen: plaatjeszwammen

Profiteurs (Parasieten)

1. Gewone oesterzwam
(Pleurotus ostreatus)
Waarnemingen: december 1999, januari en november 2000
details
2. Bleke oesterzwam
(Pleurotus pulmonaris)
Waarnemingen: 5 november 2000.
details
3. Smeerwortelmycena (Hemimycena Candida)
Waarnemingen: 14 november 1999, 27 september 2000.
Nieuw in dit kilometerhok
details
4. Goudvliesbundelzwam
(Pholiota aurivella)
Waarneming: 1 november 2000.
Nieuw in dit kilometerhok
details
Opmerking:
Met Nieuw in dit kilometerhok wordt bedoeld dat de vondst niet in opgenomen in de paddestoelenatlas van de regio Groot Amsterdam (1999) voor kilometerhok 126,484 waarbinnen park Spoorzicht valt.

poes gijs
Samenlevende plaatjeszwammen
Strooiselafbrekende plaatjeszwammen
 
Terug naar paddestoel excursies
Vorige scherm
Terug naar begin