Gewone krulzoom
(Paxillus involutus)
NMV Ag 104020

De gewone krulzoom heeft een bruinige hoed met aflopende gelige plaatjes die je er heel makkelijk af kunt vegen, en die dan vrij snel in bruinige smurrie veranderen (mycologen noemen dat wel 'tot appelmoes drukken'). De gewone krulzoom leeft samen met o.a. berk, en is verwant aan boleten; soms bij bijzondere lichtval kun je je er zelfs op een afstandje in vergissen. 'Kijk, daar staat een boleet! O nee, toch niet !'
De krulzoom is vanaf begin september tot half november aan te treffen op allerlei plaatsen in park Spoorzicht, maar vooral in het dichte struikgewas aan de zuidkant van het terrein.
Deze foto is gemaakt op 10 september 2000 met een sony mavica fd 73.
 
   

poes gijs
Samenlevende plaatjeszwammen
Vorige scherm