Grasbundelzwam
(Pholiota conniscans)
109079
DET: Ger van Zanen

Letterlijk vertaald 'de stoffige' groeit op de wortels van grasachtigen, vooral riet, zeggen en russen. Nooit wordt de soort gevonden in gazons, rietvelden, of weilanden. En meestal wel op matig voedselrijke, zandige, braakliggende terreinen, en ook op met draglines geschoonde slootbermen op de naakte rietwortels.
In Amsterdam e.o. was het de meest voorkomende bundelzwam, in ruim honderd kilometerhokken.
Bij De Oeverlanden is zo'n overhoekje naast de ingang links, van wat riet, gras en een bosrand, en daar is deze foto gemaakt.
Zo'n terreintje is ook in Park Spoorzicht te vinden rechts van de eerste ingang, ook met zandige bodem, riet en een bosrandje, maar daar is de grasbundelzwam nooit aangetroffen.

De Grasbundelzwam is ook saprotroof of zwakteparasiet op wilg, en groeit soms op begraven hout op moerassige plaatsen.

Foto's:
Oeverlanden
7 okotober 2001
 
   

poes gijs
Spoorzicht's Bundelzwammen
Vorige scherm