Zwartwordende zalmplaat
(Rhodocybe popinalis)
NMV Ag 122070
DET: Marcel Groenendaal

Groeit saprotroof in groepen, soms heksenkringen, in humus en op droge zanderige bodem.
In graslanden en kruipwilgstruwelen, in naaldbos, in binnenduin en buitenduin.
RL 3 (vermesting, verruiging).
 

52 Kb, zwartwordende zalmplaat (rhodocybe popinalis)   49 Kb, zwartwordende zalmplaat (rhodocybe popinalis)

  Foto's:
Texel,
7 november 2004
Nikon coolpix 4500
 

  70 Kb, 3 stadia zwartwordende zalmplaat (rhodocybe popinalis)  


poes gijs
Vorige scherm