Geel hoorntje
(Calocera cornea)
Het Geel hoorntje wordt in Natuurpark Spoorzicht het meest aangetroffen op of onder de bast van stammetjes, waarop in voorgaande jaren berkenzwam of roodporiehoutzwam en oranje aderzwam is aangetroffen.

Foto:
Park Spoorzicht,
10 september 2000,
sony mavica fd73.


Verwarring is mogelijk met:
Kleverig koraalzwammetje.
Het Geel hoorntje vertakt (of vorkt) niet of nauwelijks, blijft vrij klein (zelden langer dan een cm), en komt voor op vermold loof- en naaldhout, in zowel drogere als nattere, voedselarmere en voedselrijkere gebieden.
 

   

poes gijs
Spoorzicht's Trilzwammen
Vorige scherm