Als er een foto is, dan zijn anecdotes, feiten en foto's te vinden onder de details-link.

Spoorzicht's Donsvoetjes

Plaatjeszwammen:
Hout- en strooiselafbrekers (saprotroof)

Donsvoetjes (tubaria)

  Okerkleurige sporen, dat hebben soorten van het geslacht Donsvoetje met elkaar gemeen. In Nederland komen 12 soorten voor. In park Spoorzicht zijn er tot nu toe twee gevonden op hout-, bast- en taksnippers van de gevelde zieke iepen.  
1. Gewoon donsvoetje ( Tubaria furfuracea )
Waarnemingen: 26 november 2000, 16 oktober 2003, 16 september 2004, 30 oktober 2004.
details
2. Winterdonsvoetje ( Tubaria hiernalis )
Waarnemingen: 29 oktober en 5 november 2000, 10 november 2001 en 2 december 2002.
details
Opmerking:
Met Nieuw in dit kilometerhok wordt bedoeld dat de vondst niet in opgenomen in de paddestoelenatlas van de regio Groot Amsterdam (1999) voor kilometerhok 126,484 waarbinnen park Spoorzicht valt.

poes gijs 
Vorige scherm