Excursies Spoorzicht paddenstoelen: veldwerk en links

  1. paddestoelen excursies Diemen Natuurpark Spoorzicht
  2. theorie
  3. veldwerk
  4. sites
  5. boeken

Volgens Champignons in de Jordaan (1999) ligt Park Spoorzicht in een kilometerhok met zo'n 50 soorten paddenstoelen. Na enig doorvragen bleek dat het Park bijna stelselmatig werd overgeslagen door alle inventariseerders. De begraafplaats aan de overkant van de Ouddiemerlaan lijkt aanlokkelijker voor het doen van bijzondere vondsten.

Het aantal soorten begint flink op te lopen sinds Park Spoorzicht wel wordt geinventariseerd. Ruim 70 vondsten in 1999 tijdens de paddestoelexcursies. Het seizoen 2000 was goed voor 40 nieuwe soorten. En ook in 2001 werden weer tal van nieuwe vondsten gedaan tijdens de excursies.

Zo zijn er in de afgelopen 5 jaar in totaal meer dan 170 soorten paddenstoelen aangetroffen. En nog steeds komen er nieuwe soorten bij.
Een verklaring voor al die nieuwe soorten, vormt de snelle ontwikkeling van grasland via elzenbroek naar elzenrijk essenbos, en vandaar misschien naar essen-iepenbos of vogelkers-essenbos. Die bossuccessie verloopt veel sneller dan verwacht. In amper tien jaar zijn er al zoveel essen en hier en daar jonge iepen en spaanse aken gekiemd en omhoog geschoten, dat binnen enkele jaren de elzen in de schaduw komen te staan van deze grotere bomen.
Een tweede verklaring vormt de stopgezette onderbemaling van het park. Door toenemende waterniveau verschillen tussen zomer en winter, verzwakken veel aangeplante soorten bomen zichtbaar, en vallen dan gemakkelijker ten prooi aan parasieten.
En een derde verklaring voor de soortenrijkdom, vormen de windsingels rondom het veld. Deze zijn 30-40 jaar oud, en jaren met rust gelaten en onbetreden. In die bosjes ligt verhoudingsgewijs veel zand, soms graffel, en weinig humus. Er staat populier, berk, zwarte els, iep, es, spaanse aak en hazelaar op leeftijd. Voor de samenlevers (melkzwammen, amanieten, boleten, russula's e.d.) onder de paddenstoelen is dat ideaal. Maar ook voor kluifzwam- en koraalzwamsoorten. Zo wordt het terrein met het verstrijken van de tijd steeds geschikter voor de meer veeleisende soorten, en voor andere soorten. Bodemrust is voor veel soorten paddenstoelen een voorwaarde.

Op deze site staan ook paddenstoelen die niet voorkomen in Natuurpark Spoorzicht. In het menu staan de soorten; in de lijsten staan soorten die gevonden zijn in Park Spoorzicht.
 
  Prachtvlamhoed, 9 Kb   Basidiomyceten:
  Pijpknotszwam op Zwarte els, 8 Kb  
  geel knoopje, 6 Kb   Ascomyceten:
  geel schijfje, 4 Kb  
  Gebundeld netpluimpje, 6 Kb   Myxomyceten:
  Gebundeld netpluimpje, 7Kb  


poes gijs