Colofon
De PEN-eiland site is ontstaan vanuit een werkstuk en enkele excursies in 1997.

In die tijd had Bureau Stadsecologie voor opdrachtgever Rijkswaterstaat net een rapport geschreven.
Dat Ecologie-rapport over het PEN-eiland, de Bocht van Ballast en de hele kust tot aan de Muider Kruitfabriek biedt een schatkamer aan gegevens over dit deel van de Ecologische Hoofd Structuur. Bomen, planten, vogels, zoogdieren, reptielen, amfibieŽn en vlinders, er is van alles in te vinden.

 
Ik ken het PEN-eiland sinds 1981. Maar sinds het zich in de belangstelling mag verheugen van de project ontwikkelaars van ROM-IJmeer, van de provincie en van LNV, is de vanzelfsprekendheid ervan af. Sinds de eerste plannen van Vollmer in 1995, zijn bestaande ideeŽn voortdurend bijgesteld.

Wat gaat het worden? Hoe komt het eruit te zien? Wat zijn de argumenten voor of tegen bepaalde ingrepen, en wat komt er terecht van natuurcompensatie in reeds bestaande natuur?
Hoe verhouden de politici zich tot de planvorming, en wie zijn de drijvende krachten in dat veld? En waarom gaat dat alles al door maar door, buiten de gewone burger als gebruiker van dit bos om?

Ik besloot mijn gegevens, vragen en kritiek on-line te brengen. Als een soort van logboek dus. Waarvan akte.
 


Laatst gewijzigd: 3-02-2011