PEN-eiland / Diemer Vijfhoek / Bocht van Ballast 2013

 
Dynamiek: Zonering (juli 2013)
 
 
  85 Kb  
  Zonering is een ingreep in de natuur om dieren (inclusief mens en hond) een bepaalde kant uit te leiden. Er bestaat een doos vol trucjes waaruit terreinbeheerders putten. Deze zijn gebaseerd op een laag-bij-de-grondse maar werkzame psychologie. De kern ervan: Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Zo bevat het middenpad aan beide zijden een greppel. Als daarin water glinstert, blijven de meeste mensen op het pad lopen.
 
  89 Kb  
  Helaas groeien greppels dicht. Met riet, grote engelwortel, zwarte bes, en vele andere gewassen. Na verloop van tijd merk je er niets meer van.
Een deel van het jaar vallen de greppels droog, en verliezen dan hun nuttig bijeffect.
In winter en lente als het riet verdort en platwaait, ontstaat zelfs een brug over de greppel.

Als je de greppels niet bijtijds schoont, dan ligt het bos er toegankelijk bij in het grootste deel van het broedseizoen.
In de zomer groeien riet en tekkelbramen (dauwbraam), en al gauw ontstaat een ondoordringbare haag die tot laat in het najaar een goede zonering vormt.
 
  82 Kb
In juli (2013) stelt het middenpad niet veel meer voor. Er is niet gemaaid.
IVN-gidsen knippen de overhangende braamranken weg, om erdoor te kunnen.
 
 

  79 Kb

De beste zonering is soms het laten liggen van omgevallen bomen.
 
 
  Langs de noordwest kant van het PEN-eiland, op de dijk staan veel plekken met Groot hoefblad. Dat is een plant die vroeg in het voorjaar bloeit en daarna hele grote bladeren krijgt. Die bladeren helpen ook zoneren. Als die 30-40 cm hoog zijn, wil hier niemand het bos meer in.
In het voorjaar werkt dit zoneringsmiddel dus niet, in de zomer wel.
 
  76 Kb  

 
  PEN-eiland   http://werthof.home.xs4all.nl/peneiland.html      
Laatst gewijzigd: 08-07-2013