Copyright:

Het beeldrecht van de foto's berust bij J.W. Wertwijn als maker van de afbeelding, tenzij anders staat vermeld.

Elke afbeelding mag door iedereen gebruikt worden voor educatieve doeleinden, mits de naam van de maker vermeld wordt en het beeldrecht voorbehouden blijft aan de maker.

Alle foto's zijn genomen op Spoorzicht.
Foto's van 1999 zijn gemaakt met een Kodak DC50 digitale camera.
Foto's van 2000 zijn gemaakt met een Sony Mavica FD71 en een Sony Mavica FD85.
Foto's van 2001 en 2002 zijn gemaakt met een Sony Mavica FD85
Foto's vanaf 2003 zijn gemaakt met een Nikon Coolpix 4500
Oudere foto's zijn gemaakt met conventionele middelen en gescanned.


Copyright Notice:

J.W. Wertwijn is the author, publisher and owner of the right to show these pictures.
Anybody is free to use these pictures for educational reasons, if and only if the name of copyright owner is published.
 

poes gijs