Diemer Platform Spoorzicht Groen
(Werkgroep Spoorzicht)

Opgericht als actiegroep: 1 mei 1999

Doel:
 • in stand houden park Spoorzicht Diemen als natuurgebied en park
 • kritisch volgen van milieu- en groenbeleid van de gemeente Diemen
 • streven naar handhaving van groen in het centrum van Diemen
 • bewustwording kweken voor ecologisch groenbeheer
 • kinderen dicht bij huis in aanraking brengen met natuur

Activiteiten:
 • publieksexcursies op zondag (4x per jaar, gratis deelname)
 • (laten) inventariseren van flora en fauna in Natuurpark Spoorzicht
  en in soortgelijke gebieden in de regio
 • wandelingen organiseren
 • scholen begeleiden
 • leerpaden aangeven
 • zwerfvuil opruimen
 • wandelroute begaanbaar houden
 • beheerideeŽn ontwikkelen
 • natuurexcursies op aanvraag


De Werkgroep Spoorzicht is de poot van de actiegroep die zich bezig houdt
met de uitvoering van de Doelen en Activiteiten van het Platform, en
die het terrein daadwerkelijk onderhoudt en beheert als natuurpark (bos).

De Werkgroep ontvangt geen subsidie, draait uitsluitend op donaties,
en is niet de eigenaar van het terrein.

De werkgroep is aangesloten bij KNNV-Amsterdam, en maakt onderdeel uit
van de KNNV-werkgroep Stadsnatuurbeheer.

De Werkgroep Spoorzicht voelt zich ideologisch verwant aan:

Stichting Oase
Wilde Weelde
Springzaad
Groene Tenen

De nadruk ligt op ecologisch natuurbeheer en
op het invullen van kansen voor natuur en jeugd,
zonder daar natuurwaarden voor in te leveren.

Periodiek/uitgaven: Nieuwsbrief.
Website: Natuurpark Spoorzicht

 

Meehelpen?

Geef je op bij het secretariaat of via de e-mail

poes gijs