Korstmossen
in kilometerhok
kilometerhok [126,484] bevat:
13 Kb

Kopjes-bekermos Cladonia fimbriata

14 Kb
Groot dooiermos
Xanthoria parietina
  15 Kb
Gewoon schildmos
Parmelia sulcata
  Afvalverbranding op de Diemerzeedijk, en een electriciteitscentrale op stookolie. Ooit was de lucht in Diemen niet echt gezond te noemen. Diemen was tot in de jaren zeventig een lichenen (korstmos) woestijn.
De Diemerzeedijk is inmiddels gesaneerd; de centrale stookt gas en heeft rookfilters op de schoorsteen. De lucht wordt weer gezonder, en misschien zijn er nu meer soorten korstmos te vinden in Diemen.
 

Een site, gewijd aan mossen, is die van de landelijke bryologische (mossen) en lichenologische (korstmossen) KNNV- werkgroep 12 Kb Oranje dooiermos
Xanthoria calcicola
Jarenlang bepaalde zwaar vervuilde regen wat er aan korstmossen groeide in Diemen.
Goudgeel was het beeld bepalend korstmos op muren van steen of beton en op de golfplaten schuurafdakjes met hier en daar wat schildmos.
 
 
 
Determinaties:
Laurens Sparrius.

De soorten op deze pagina zijn allemaal algemeen en geven geen indicatie voor luchtverontreiniging.
Luchtverontreiniging door zwaveldioxide (waarvoor korstmossen gevoelig zijn) is in Nederland in de steden geen 'hot issue' meer.
Op het moment is ammoniak uit veehouderijen de grootste boosdoener: alleen op het platteland dus.
Invloeden van ammoniak zijn alleen te herkennen aan toename van o.a. Xanthoria parietina op bomen (niet op kalkhoudende steen of beton).

17 Kb
Gewoon schildmos
Parmelia sulcata
13 Kb
Groot dooiermos
Xanthoria parietina
Voor veel korstmossoorten moet je niet te laag bij de grond kijken. Op oud hout van hekken of van omlaaggewaaide boomtoppen zit de meeste variatie, en als je bomen bekijkt van de wortel af omhoog, dan zie je precies aan het soort korstmos waar de hond z'n poot optilt, tot waar de uitlaat van de auto reikt, en welke straten het meeste verkeer verwerken.

15 Kb
Kopjes-bekermos
Cladonia fimbriata
17 Kb
Gedrongen dooiermos
Xanthoria polycarpa

poes gijs