Natuurorganisatie Naslag Werk: A-M
Bomen De Bomen Stichting Voor juridische,chirurgische en botanische adviezen over bomen
Bomen Bomen Herkennen Drie soorten sleutels om snel bomen op naam te brengen, bijvoorbeeld op blad, bast, knop of vrucht
De Houtwal Site Guy de Kinder De fruitplanten-encyclopedie, alles over fruit en noten (stekken, kweken, oogsten, ziektes).
 
EIS  EIS-Nederland Entomologisch Instituut Nederland, organisatie voor inventarisatie van insecten
 
IVN-landelijk  Instituut voor Natuurbescherming en Milieu Educatie  Cursussen en excursies
IVN-Amsterdam     Afdeling Amsterdam heeft een site met veel excursies, cursussen, en activiteiten.
IVN-Diemen     IVN-tuin Diemen, soms andere activiteiten zoals in het Diemerbos.
IVN-Leiden     Afdeling Leiden had een site die bijzonder de moeite waard was, met veel informatie en tips; de gegevens van de site zijn nu ondergebracht bij Natuur op het Web, de site van Henk Merts
IVN-Almere     Afdeling Almere heeft een site met veel excursies,cursussen, activiteiten en mooie foto's.
IVN Zuid-Kennemerland     Afdeling Zuid-Kennemerland heeft een echte familie vriendelijke ivn site, met een lage instapdrempel
IVN Gooi en omstreken     Afdeling Gooi en omstreken heeft een site, met veel foto's van landschappen, paddestoelen, korstmossen, en met veel weetjes over het ontstaan van het Gooi en over natuurgebieden in 't Gooi.
 
KNNV  Koninklijke Nederlandsche Natuurhistorische Vereniging  Landelijke site met cursussen, inventarisaties en excursies voor beginners, gevorderden en specialisten
KNNV-Amsterdam      Afdeling Amsterdam e.o. heeft actieve werkgroepen en geeft cursussen, lezingen en excursies over insecten, spinnen, planten, paddestoelen, vissen, amfibieen en reptielen
KNNV-Gooi      Afdeling Gooi e.o. heeft actieve werkgroepen en geeft cursussen, lezingen en excursies over insecten, hydrobiologie, planten en paddestoelen
KNNV-Haarlem      Afdeling Haarlem e.o. heeft actieve werkgroepen en geeft excursies en lezingen op het gebied van insecten, korstmossen, paddestoelen
KNNV-Voorne      Afdeling Voorne e.o. heeft een schitterende, voortdurend bijgehouden site; specalisme: vogelwaarnemingen
Insecten Werkgroep  Landelijke   KNNV-Landelijke Insecten Werkgroep
 
Kevers en Wantsen Duitse site Koleopterologie
Krekels en sprinkhanen Saltabel.org Belgische site van waarnemers van deze diergroep, veel fotomateriaal, verspreidingskaartjes, soortbesprekingen en een voorlopige rode lijst.
Krekels in 't Gooi   Veldkrekels in 't Gooi, en nog veel meer...
Libellen   Mark van Veens Handpalm Libellen en Juffers Gids.
 
Ministerie LNV  Ministerie voor Landbouw en Natuurbeheer Voor de meest recente wetgeving, zoals de flora- en faunawet
Molusken Nederlandse Malecologische Vereniging" Voor studie en inventarisatie van weekdieren, de slak in het bijzonder
Molusken De landelijke weekdieren site Met karteringsmethoden voor weekdier inventarisatie
 
Mycologen De Nederlandse Mycologische Vereniging Nederlandse Paddenstoel Specialisten

poes gijs