Natuurorganisatie Naslag Werk: N-P

Reptielen, amfibieen en vissen Ravon Stichting RAVON is een vrijwilligersorganisatie die staat voor Reptielen AmfibieŽn en Vissen Onderzoek Nederland.
Reptielen, amfibieen en vissen Natuurpunt Hyla De amfibieŽn- en reptielenwerkgroep van Natuurpunt (Belgie).
Ruigoord De oudste actievoerders voor het behoud van Ruigoord
Spinnen Site over spinnen Heel erg mooie foto's van spinachtigen uit Nederland en AustraliŽ
Slijmzwammen Duitstalige site over slijmzwammen Heel erg mooie foto's van slijmzwammen, geordend op wetenschappelijke naam
Verspreidingsatlas KNNV-VOFF's Atlassen van bespreiding mossen, korstmossen, paddenstoelen en kranswieren in Nederland.
Vissen OVB Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij
Voorlichting visstand en leverancier van pootvis.
Vissen H.W. de Nie Site eindredacteur 'Visatlas', d.i. de Altas Verspreiding Nederlandse Zoetwatervissen. Rode Lijst vissoorten, waterkwaliteit en visstand, visecologie, visgemeenschappen, zoals pos-bot, baars-blankvoorn en ruisvoorn-snoek type.
Vleermuizen Vleermuisnet Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN)
zoogdiervereniging.
Vlinderstichting Nederlandse Vlinderstichting De Vlinderstichting heeft als doel het behoud en de bescherming van vlinders en libellen in Nederland en de rest van Europa. Activiteiten: vlinderinventarisatie, voorlichting, beheerplannen voor b.v. bermen van wegen, gemeentelijke plantsoenen, slootkanten en natuurgebieden, spreekbeurtpakket, cursussen. Voor lezingen, bel en vraag naar Lia Post of Jolanda Pieket om een afspraak te maken: 0317-467346
Vlinders European Butterflies Duitstalige site waarop vijf natuurfotografen foto's van hoge kwaliteit ter beschikking hebben gesteld. Poppen, rupsen, vlinders, de complete metamorfose van b.v. de kleine nachtpauwoog
Vlinders Natuur en Fotografie Buitengewoon mooi zijn de foto's die natuurfotografe Silvia Reiche maakt van de natuur. Kernactiviteit vlinders. Uiteenlopende thema's zoals libellen, sprinkhanen, en kevers.
Vogels SOVON Stichting voor Vogelonderzoek Nederland
Vogels Vogelvisie.nl website met informatie over 285 Nederlandse vogelsoorten uit 59 verschillende families
Vogels in de buurt Vogels in het Flevopark Op deze site is informatie te vinden over allerlei vogels die te zien en te horen zijn in het Flevopark. Foto's en binnenkort geluidsfragmenten, en stukjes tekst over hun leefgedrag. Veel van die vogels komen ook voor in park Spoorzicht. Aanrader.
Vogel werkgroep in het Gooi Mooie Gooise site Op deze site is informatie te vinden over allerlei vogels die te zien en te horen zijn in het Gooi.
Vogel geluidsjagers CNR: de Nederlandse bioacoustische vereniging Op deze site is informatie te vinden over allerlei vogels en hun geluiden.
Wandelen met de Buurt Freek Stegehuis Verslagen (als pdf als word) van wandelexcursies in en rond Hilversum.
Zeedieren Anemoon Anemoon is een organisatie voor mensen die geÔnteresseerd zijn in het planten- en dierenleven in het bijzonder in de Nederlandse kustwateren.
Zoogdieren Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming  Iedereen die kennis wil maken met onze inheemse zoogdieren, zijn kennis wil uitbreiden of zich actief wil inzetten bij de studie en de bescherming van zoogdieren, kan lid worden van de VZZ. De VZZ is er voor amateurs en "beroeps" en voor iedere natuurbeschermer.
poes gijs